Bij depressieve mensen worden de lustgevoelens altijd minder: verminderde zin in seks is zelfs een van de maatstaven bij het vaststellen van een depressie. Misschien lijkt jouw liefje een fantastische leven te hebben (want ze heeft jou) maar wordt ze toch door depressieve gevoelens gekweld.

Als je vermoedt dat je partner sombere buien een normale dag sacherijn ver overstijgen, kun je haar beter niet lastig vallen met klachten over haar lage sex-drive. Het heeft wel zin op een sympathieke manier met de depressie om te gaan en te laten merken dat je van haar houdt. Een zinvolle volgende stap is de gang naar een psycholoog of psychiater.

Kom toch aan je trekken