Ons toegenomen libido in de zomer houdt in de eerste plaats verband met wat we zien. Met het stijgen van de buitentemperatuur kleden wij ons schaarser en daarmee wordt het pakket visuele prikkels aantrekkelijker. Het zien van een ontbloot of subtiel aangekleed lijf roept bij beide seksen vrijwel per definitie erotische spanning op, ongeacht of de aanblik subjectief gezien als aantrekkelijk of afstotelijk wordt ervaren.

Een Nederlandse psychologe leverde hiervoor enige jaren geleden het onomstotelijke bewijs. De wetenschapper liet een grote groep dames in het laboratorium naar erotisch getinte films kijken. Met een meetsonde in de vagina werd aan de hand van parameters als temperatuur, hartslag, vaatverwijding en vochtafscheiding geregistreerd of en wanneer de vrouwen seksueel opgewonden raakten. Ondertussen schreven de proefpersonen van minuut tot minuut, van scéne tot scéne, op wat ze voelden. Het bleek dat de vrouwen zonder uitzondering fysiek opgewonden raakten van alle videobeelden die ook maar enige erotische lading hadden.

Een soortgelijk onderzoek bij mannen had jaren geleden al exact hetzelfde verband aan het licht gebracht, al werd er toen nauwelijks een verschil gevonden tussen de fysieke opwinding en de subjectieve waarneming. Sterker nog, de mannen verhaalden honderduit en zeer gedetailleerd over de omvang van hun erectie en de lusten die zij gewaar werden.

Verhoog je libido