De oorzaak van bindingsangst is de verwachting van de vrouw dat de man zich voegt naar hoe zij is. Helaas wordt deze oorzaak door de meeste vrouwen niet als zodanig erkend. De huidige vorm waarop we aan relaties vormgeven, beantwoordt meer aan de behoeftes van de vrouw dan aan die van de man. En het vrouwelijk standpunt domineert de discussie. Mannen hebben een paar slagen verloren maar vrouwen hebben slechts een Pyrrusoverwinning behaald. De vrouw domineert de relatiemoraal, maar vindt de bindingsbange man tegenover zich. Kijk, echte emancipatie ontstaat pas als we niet meer proberen hetzelfde te zijn maar onderkennen wat de verschillen zijn en hoe we die samen kunnen gebruiken. Een man kan door zijn argumentatie de vrouw leren wat verder te komen dan haar intuïtie; een vrouw kan door haar intuïtie die man leren dichter bij zijn gevoel te komen.

Als ik nu zou moeten kiezen voor de meest plausibele reden voor het fenomeen bindingsangst, dan gok ik op de laatste verklaring – vooral omdat deze de meest haalbare oplossing in zich draagt.

Mannen hoeven niet massaal in therapie, we hoeven de cultuur niet te veranderen, we moeten leren met de verschillen tussen mannen en vrouwen om te gaan en deze te respecteren. Maar dat zal tijd, veel tijd vergen. Immers, maakt de huidige generatie vrouwen maar een wijs dat als man van nature polygaam bent.

overwin je bindingsangst