Als je bloost, verwijden de kleine bloedvaten in de huid van je gezicht zich. Daardoor ontstaat een verhoogde bloedstroom. Je hebt het gevoel dat je gezicht gloeit en omstanders kunnen constateren dat je een kop als een boei hebt. Wetenschappers hebben in de loop der tijden talloze, uiteenlopende verklaringen gegeven voor dit verschijnsel en een eensluidend antwoord bestaat tot op heden niet. Vast staat dat blozen niet wordt aangeleerd, maar dat het een biologische eigenschap is. Verder blozen mensen alleen in gezelschap. En hoewel de meest onschuldige opmerking iemand al kan doen, is het niet mogelijk jezelf expres te laten blozen.

Verder wordt wel beweerd dat blozen een overblijfsel is van ons holbewoner bestaan. Bij dreiging zou je gezicht rood worden om je vijand af te schrikken. Deze verklaring gaat echter voorbij aan het feit dat holbewoners doorgaans bijzonder behaarde gezichten hadden en dat het zichtbare effect van een rood hoofd tamelijk gering zou zijn geweest.

Volgens Hotlinks blozen mannen omdat ze zich ontmand voelen en vrouwen omdat ze geen man zijn. Zo kunnen we natuurlijk wel even doorgaan. Met andere woorden het is heel lastig te verklaren.

hier ga je zeker van blozen